Monday, September 6, 2010

Marathi tshirt


Labhale amhas bhagy bolato marathi

Friday, July 16, 2010

Thursday, December 3, 2009

Thursday, September 10, 2009

Friday, August 14, 2009

Thursday, August 13, 2009

Saturday, August 1, 2009

पक चीक पक राजाबाबू

पक चीक पक राजाबाबू

खेळाडु

खेळाडु

जुना वाघ

जुना वाघ
आता फक्त डरकाळ्या फोडतॉ

जुने तीन मीत्र

जुने तीन मीत्र

लयी चीकना माल हाय

लयी चीकना माल हाय
ताजा मासा पापलेट मासा

मी आहे पांढरा डाँन

मी आहे पांढरा डाँन

Dhishkyaon

Dhishkyaon